Etika Berpakaian | KOLEJ KEENAM
» PERATURAN & PANDUAN KOLEJ » Etika Berpakaian

Etika Berpakaian

Semua pelajar Universiti Putra Malaysia (UPM) perlu mematuhi garis panduan berpakaian yang telah ditetapkan seperti berikut :-

 

Updated:: 04/08/2017

MEDIA SHARING

C1506125149