PERATURAN & PANDUAN KOLEJ | KOLEJ KEENAM
» PERATURAN & PANDUAN KOLEJ

PERATURAN & PANDUAN KOLEJ

Suatu perintah dan panduan untuk mengadakan peruntukan bagi memelihara ketenteraman dan tatatertib  di dalam kolej dan bagi perkara lain yang berhubungan dengannya.

Dokumen rujukan yang digunakan adalah :

  1. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Kaedah –Kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2005
  2. Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman), Kolej Keenam 2015

PERATURAN  KEDIAMAN PELAJAR UPM Kebersihan rumah/bilik adalah tanggungjawab bersama....more...
Beberapa panduan keselamatan perlu didedahkan kepada para pelajar terutama warga kolej jikalau...more...
Semua pelajar Universiti Putra Malaysia (UPM) perlu mematuhi garis panduan berpakaian yang telah...more...
Salah satu syarat untuk melayakkan seorang warga kolej untuk terus menginap di kolej adalah...more...
C1506365649